Materská dovolenka nespĺňa predstavy?

Mamičky sú pri prvej návšteve jaslí bratislava, kde už dieťatko nechajú, veľmi nervózne. Ani deň v práci potom nestojí za nič, keď neustále volajú alebo sa pozerajú na hodinky, len aby si mohli svoje bábo vyzdvihnúť opäť do vlastnej opatery. Má však potom takýto návrat do práce zmysel, keď sa budete vedieť sústrediť len na jedno? Skrátenie materskej dovolenky musí mať dôvod! Väčšinou je to práca, ale aj túžba mamičky opäť sa začleniť do spoločnosti a stretávať sa aj s inými ľuďmi, než len mamičkami a s ich deťmi na ihrisku alebo v obchodoch. Samozrejme, dieťa je obrovská životná zmena a s ľuďmi, ktorí sú na tom rovnako je vždy veľa tém, o ktorých sa dá rozprávať. Ale ak má žena takto žiť celé tri roky, prídu chvíle, keď toho bude mať už dosť. Dokonca aj prácu bude vnímať ako oddych.

Pospí si, napapá sa a bude ako doma

Jasle sú v tomto prípade ako druhý domov pre vášho anjelika žiadne starosti, prežilo ich a ešte prežije obrovské množstvo detí a do života získajú novú skúsenosť, ktorú veľa ich rovesníkov bude nadobúdať až v škôlke.